Vapaaehtoisten tulevaisuustaidot


Hei ja tervetuloa lukemaan Uudenmaan keliakiayhdistyksen ensimmäistä blogikirjoitusta! Tämän kirjoituksen on tehnyt UKY:n järjestösihteeri Marjo. Tulen omissa postauksissani varmasti pohtimaan järjestötoimintaa monelta kantilta, tässä postauksessa pureudun vapaaehtoisten tulevaisuustaitoihin.

Keliakialiiton alueelliset paikallisyhdistykset, joita on suomessa noin 30 (esim. Uudenmaan keliakiayhdistys) toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin. Hallitus ja aktiiviset vapaaehtoiset järjestävät jäsenille erilaista toimintaa alueellaan.

Järjestöala muiden joukossa on kohdannut suuria muutoksia viime vuosina ja digitalisaatio tulee vaikuttamaan myös yhdistystoimintaan. Välillä arkisen aherruksen keskellä on hyvä pysähtyä miettimään, millainen järjestöjen tulevaisuus on. Miten tulevaisuudessa tehdään vapaaehtoistyötä? Ja millaisia taitoja järjestöjen vapaaehtoiset tulevaisuudessa oikein tarvitsevatkaan? 

Opintokeskus Siviksen koordinoiman Future Skills for Volunteering nimisessä Eramus+ –hankkeessa tutkittiin vapaaehtoistoiminnan tulevaisuustaitoja vertailemalla kymmenessä maassa julkaistuja tutkimuksia ja hankkeiden tuloksia. Tuloksena voitiin nimetä 14 erilaista taitoa, joita voidaan pitää tärkeinä tulevaisuuden vapaaehtoistoiminnassa kaikkialla Euroopassa.

Vapaaehtoistyön tulevaisuustaidot

1. Konfliktinratkaisu
2. Kunnioitus
3. Viestintä
4. Kriittinen ajattelu
5. Empatia
6. Kulttuurien välinen ymmärtämys
7. Digitaidot
8. Joustavuus
9. Ryhmätyö
10. Oman osaamisen tunnistaminen
11. Ajan hallinta
12. Ongelmanratkaisu
13. Aloitteellisuus
14. Organisointi

Nämä tulevaisuustaidot antavat myös yhdistyksille tietoa siitä, mitä vapaaehtoisten koulutuksissa tulisi käydä läpi. Ehkä tulevaisuuden vapaaehtoiskoulutuksissa opetellaan digitaitoja, ajan hallintaa ja oman osaamisen tunnistamista?

Mitä tulevaisuustaitoja sinulla jo on ja miten voisit hyödyntää niitä vapaaehtoisena? Kannustamme jokaista miettimään omia vahvuuksiaan (eli kohta 10. oman osaamisen tunnistaminen) toimit sitten tällä hetkellä vapaaehtoisena tai et. Niiden tiedostamisesta on varmasti hyötyä elämässä yleensäkin!


Kommentit